Leren praten met plezier

Leren praten met plezier - Het Hanen programma voor pedagogisch medewerkers in voor- en vroegschoolse educatie (oorspronkelijke titel: Learning Language and Loving It - The Hanen Program® for Early Childhood Educators/Teachers). In deze training leert de pedagogisch medewerker hoe zij/hij de sociale- spraak- en taalontwikkeling van de kinderen op de groep kan bevorderen. Het programma biedt de pedagogisch medewerker handvatten voor zowel de kinderen met lage taalniveaus als de kinderen die al gesprekken kunnen voeren. Het uitgangspunt in deze training is dat een kind taal leert vanuit interacties die aansluiten bij de interesse van het kind en waarin het kind nieuwe informatie krijgt aangereikt. Twee gecertificeerde trainers met ruime ervaring in het bevorderen van de taalontwikkeling van kinderen geven deze cursus. De kosten zijn €2250 (voor incompanytraining kan mogelijk een ander tarief gehanteerd worden). De kosten zijn inclusief het boek ‘Leren praten met plezier’ (Weitzman en Greenberg).
Opleidingsstructuur 
6 groepsbijeenkomsten van 3 uur. 4 individuele film- en feedbacksessies op de eigen groep. De genoemde cursusdata zijn onder voorbehoud.
Bijeenkomsten 

Bijeenkomst 1- Aandacht voor communicatie
De pedagogisch medewerker bekijkt wat haar eigen rol is in de communicatie met de kinderen op de groep en zij gaat na wat de communicatiestijlen en communicatiefasen van de kinderen op de groep zijn.

Bijeenkomst 2 - Volg het kind
In deze bijeenkomst leert de pedagogisch medewerker hoe zij de interactie met een kind op gang kan brengen, en hoe ze door het kind te volgen, het kind kan stimuleren meer taal te gebruiken.

Eerste filmsessie en feedbackgesprek
Tijdens de eerste filmsessie oefent de pedagogisch medewerker op de eigen groep met de strategieën uit bijeenkomst 1 en 2, waarna de opname direct wordt teruggekeken en besproken met de trainer.

Bijeenkomst 3 - Houd het gesprek op gang en stem je taalaanbod af op elk kind
De pedagogisch medewerker leert hoe zij haar taalaanbod voor de kinderen met een lager taalniveau kan aanpassen en hoe ze de taalontwikkeling van deze kinderen kan stimuleren. Ook worden enkele filmpjes besproken van de filmsessies van de cursisten.

Tweede filmsessie en feedbackgesprek
Aandacht voor strategieën uit bijeenkomst 3.

Bijeenkomst 4 - Stimuleer interactie in een groep
In deze bijeenkomst leert de pedagogisch medewerker hoe ze ervoor kan zorgen dat alle kinderen op hun eigen niveau betrokken zijn bij het groepsaanbod. Ook worden enkele filmpjes besproken van de laatste filmsessie.

Derde filmsessie en feedbackgesprek
Aandacht voor strategieën uit bijeenkomst 4.

Bijeenkomst 5 - Verrijk het taalaanbod
De pedagogisch medewerker leert hoe ze kan zorgen voor een rijk taalaanbod voor kinderen die al zinnen kunnen maken, zodat kinderen de taal krijgen aangeboden die ze nodig hebben om te leren. Onderdeel van deze bijeenkomst is gesprekken voeren over situaties buiten het hier en nu en interactief voorlezen. Ook worden enkele filmpjes besproken van de laatste filmsessie.

Vierde filmsessie en feedbackgesprek
Aandacht voor strategieën uit bijeenkomst 5.

Bijeenkomst 6 - Afsluiting
Tijdens deze laatste bijeenkomst wordt teruggekeken op de gehele cursus en worden de filmpjes besproken van de laatste filmsessie. Er wordt ook vooruit gekeken. Wat zijn nog aandachtspunten en hoe blijft de pedagogisch medewerker het geleerde in de praktijk brengen? Pedagogisch medewerkers kunnen tijdens deze bijeenkomst extra onderwerpen aandragen.

Duur 
De looptijd van het programma is 4 tot 5 maanden, afhankelijk van de definitieve planning.
Studie belasting 
32 uur, inclusief lezen boek en voorbereiden opdrachten.
Opleidingsniveau 
NVT
Deelnamevoorwaarden 
Om deel te kunnen nemen aan het Hanen programma Leren praten met plezier moeten cursisten naast de aanwezigheid tijdens de 6 groepsbijeenkomsten ook 4 keer op de eigen groep gefilmd kunnen worden. Aansluitend aan de filmsessie is het feedbackgesprek waarvoor de pedagogisch medewerker van de groep af moet. Vooraf dient te zijn nagegaan of de pedagogisch medewerker deze mogelijkheid heeft en dienen toestemmingsformulieren voor het maken van filmopnamen van de kinderen op de groep door ouders getekend te zijn.
Locatie 
NSDSK, Lutmastraat 167, 1073 GX in Amsterdam
Extra info locatie 
De training wordt op twee locaties aangeboden: NSDSK, Lutmastraat 167, 1073 GX AMSTERDAM: startdatum vrijdag 2 november 2018 ACHN, De Vliegerstraat 1a, 1816 KD ALKMAAR: startdatum donderdag 8 november 2018 De genoemde cursusdata zijn onder voorbehoud.
Kosten 
€2250 (voor incompanytraining kan mogelijk een ander tarief gehanteerd worden). De kosten zijn inclusief het boek ‘Leren praten met plezier’ (Weitzman en Greenberg).
Toelatingseisen 
De pedagogisch medewerker is werkzaam op een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal met kinderen tussen 1,5 en 4,5 jaar oud.
Voorwaarden docent 
Leren praten met plezier wordt gegeven door 2 gecertificeerde trainers die werkzaam zijn in de Vroegbehandeling van de NSDSK en ruime ervaring hebben met het bevorderen van de taalontwikkeling van kinderen.
Is er geen cursusdatum beschikbaar of wilt u deze cursus op een later moment volgen? Schrijf u in voor de wachtlijst:
Wachtlijst