Emotieweb Incompany Libra

**Let op! Deze cursus is alleen bestemd voor medewerkers van Libra.** Als de sociaal-emotionele ontwikkeling bij een kind niet goed verloopt, kan dit leiden tot problemen in de omgang met anderen en tot frustraties bij het kind. Opsporen waar de achterstanden precies zitten geeft handvatten voor de behandeling. Zo kan de ontwikkeling optimaal gestimuleerd worden. Emotieweb brengt middels gedragsobservaties en vragenlijsten verschillende deelgebieden van de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van emoties, het uiten van empathie, maar ook aan gedragsproblemen. De scores van een kind op deze aspecten worden via Emotieweb vergeleken met die van een normgroep. De visuele rapportage maakt het mogelijk om in één oogopslag te zien waar de sterke en zwakke kanten van een kind zitten.
Opleidingsstructuur 
De training bestaat uit vier dagdelen, verdeeld over twee bijeenkomsten. Beide bijeenkomsten bestaan uit twee dagdelen. Tussen de bijeenkomsten door oefenen de cursisten met het aangeboden materiaal.
Bijeenkomsten 

De inhoud van de scholing/training is als volgt:
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt theoretisch ingegaan op het belang van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling en de risico's voor kinderen met communicatieve problemen. Daarnaast wordt kennis gemaakt met het instrument en met de website. U ontvangt tijdens deze bijeenkomst ook het testmateriaal voor Emotieweb.Tussen de eerste en tweede bijeenkomst oefenen cursisten de testafname op een proefpersoon. De filmopname die hierbij gemaakt wordt is input voor de tweede bijeenkomst. Tijdens de tweede bijeenkomst krijgt men feedback op de filmopname en is er aandacht voor scoren en interpretatie van het Emotieweb. Daarnaast worden casussen uit de praktijk behandeld en is er aandacht voor verslaglegging. Aan het eind van de cursus zijn cursisten in staat om Emotieweb zelfstandig en op correcte wijze in te zetten en zijn zij in staat om de uitkomsten te interpreteren en te koppelen aan de behandelpraktijk.

Duur 
Twee bijeenkomsten met daartussen vijf weken.
Studie belasting 
Gemiddeld 22 uur. Dit bestaat uit: training (14 uur) en oefening in de praktijk (8 uur).
Opleidingsniveau 
WO
Deelnamevoorwaarden 
De cursussen starten vanaf 4 deelnemers
Locatie 
Externe locatie
Accreditatie 
K&J/OG opleiding - overig taken 5, K&J/OG herregistratie 9,
Afsluiting 
De aanwezigheid is verplicht. Minimaal 1 filmopname moet ter beoordeling zijn voorgelegd. Er is een jaarlijkse facultatieve gebruikersdag (terugkomdag) waarbij gebruikers ervaringen uitwisselen en vragen kunnen stellen. Dit is een aanvulling op de halfjaarlijkse nieuwsbrief. Tevens is er een telefonische helpdesk aanwezig.
Toelatingseisen 
De cursus kan gevolgd worden door gedragswetenschappers met een academische achtergrond en klinische ervaring. Maar ook mensen met een HBO achtergrond die beschikken over relevante werkervaring, zoals in het speciaal onderwijs of de ambulante begeleiding, kunnen deelnemen aan de cursus. Ervaring met het interpreteren en bespreken van testresultaten met ouders en/of collega's is vereist. Twijfelt u of u voldoet aan de ingangseisen, neem dan contact met ons op via emotieweb@nsdsk.nl.

Volgende Cursussen


16-01-2020
+ meerdere sessies
Beschikbare plaatsen: 12
Inschrijven

Is er geen cursusdatum beschikbaar of wilt u deze cursus op een later moment volgen? Schrijf u in voor de wachtlijst:
Wachtlijst