Emotieweb

Als de sociaal-emotionele ontwikkeling bij een kind niet goed verloopt, kan dit leiden tot problemen in de omgang met anderen en tot frustraties bij het kind. Opsporen waar de achterstanden precies zitten geeft handvatten voor de behandeling. Zo kan de ontwikkeling optimaal gestimuleerd worden. Emotieweb brengt verschillende deelgebieden van de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van emoties, het uiten van empathie, maar ook aan gedragsproblemen. De scores van een kind op deze aspecten worden via Emotieweb vergeleken met die van een normgroep. De visuele rapportage maakt het mogelijk om in één oogopslag te zien waar de sterke en zwakke kanten van een kind zitten. Middels gedragsobservaties en vragenlijsten wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart gebracht.
Opleidingsstructuur 
De training bestaat uit drie dagdelen, verdeeld over twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst bestaat uit één dagdeel, de tweede bijeenkomst uit twee dagdelen. Tussen de bijeenkomsten door oefenen de cursisten met het aangeboden materiaal.
Bijeenkomsten 
De inhoud van de scholing/training is als volgt: • Tussen de eerste en tweede bijeenkomst oefenen cursisten de testafname op een proefpersoon. De filmopname die hierbij gemaakt wordt is input voor de tweede bijeenkomst. • Tijdens de tweede bijeenkomst krijgt men feedback op de filmopname en is er aandacht voor scoren en interpretatie van het Emotieweb. Daarnaastworden casussen uit de praktijk behandeld en is er aandacht voor verslaglegging. Duur
Duur 
Zes weken.
Studie belasting 
Gemiddeld 20 uur. Dit bestaat uit: training (12 uur) en oefening in de praktijk (8uur).
Opleidingsniveau 
WO
Deelnamevoorwaarden 
De cursussen starten vanaf 4 deelnemers
Accreditatie 
K&J/OG opleiding - overig taken 5, K&J/OG herregistratie 9,5
Kosten 
750,00 euro
Afsluiting 
De aanwezigheid is verplicht. Minimaal 1 filmopname moet ter beoordeling zijn voorgelegd. Er is een jaarlijkse facultatieve gebruikersdag (terugkomdag) waarbij gebruikers ervaringen uitwisselen en vragen kunnen stellen. Dit is een aanvulling op de halfjaarlijkse nieuwsbrief. Tevens is er een telefonische helpdesk aanwezig.
Toelatingseisen 
De cursus kan gevolgd worden door gedragswetenschappers met een academische achtergrond en klinische ervaring. Maar ook mensen met een HBO achtergrond die beschikken over relevante werkervaring, zoals in het speciaal onderwijs of de ambulante begeleiding, kunnen deelnemen aan de cursus. Ervaring met het interpreteren en bespreken van testresultaten met ouders en/of collega's is vereist. Twijfelt u of u voldoet aan de ingangseisen, neem dan contact met ons op via emotieweb@nsdsk.nl.

Volgende Cursussen


26-01-2018
+ meerdere sessies
Beschikbare plaatsen: 10
Inschrijven

Is er geen cursusdatum beschikbaar of wilt u deze cursus op een later moment volgen? Schrijf u in voor de wachtlijst:
Wachtlijst