Bijscholing - Meertaligheid & TOS

In Nederland heeft 5% tot 7% van alle kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Een TOS kan zowel bij eentalige als meertalige kinderen voorkomen. Als een kind zijn of haar moedertaal moeilijk leert, ondanks een rijk taalaanbod, is er mogelijk sprake van een TOS. Na deze bijscholing weet u hoe de (meertalige) spraaktaalontwikkeling van een kind verloopt en wat de signalen zijn voor een TOS bij een meertalig kind. Ook wordt er ingegaan op de diagnostiek en behandeling van TOS bij meertalige kinderen.
Opleidingsstructuur 
De bijscholing bestaat uit 1 bijeenkomst van circa 2,5 uur.
Bijeenkomsten 

De inhoud van de scholing/training is als volgt:
•De spraaktaal ontwikkeling.
•Kenmerken van Meertaligheid in combinatie met een spraaktaalontwikkelingsstoornis.
Deze bijeenkomst kan uitgebreid worden met informatie over de behandelgroepen voor kinderen jonger dan 4 jaar met een taalontwikkelingsstoornis.

Duur 
1 dagdeel
Studie belasting 
De bijeenkomst duurt circa 2,5 uur. Er is geen voor- of nawerk aan de bijscholing verbonden.
Opleidingsniveau 
MBO
Deelnamevoorwaarden 
Deze bijscholing wordt voornamelijk als inhouse bijscholing afgenomen bijvoorbeeld door kinderdagverblijven of LO-scholen tijdens studiedagen met een focus op passend onderwijs. Indien u een dergelijke bijeenkomst wilt organiseren kunt u contact opnemen via academie@nsdsk.nl onder vermelding van Deskundigheidsbevordering Meertaligheid & TOS.
Locatie 
In overleg
Accreditatie 
Geen
Kosten 
Op aanvraag
Afsluiting 
De deelnemers ontvangen een certificaat.
Toelatingseisen 
Er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing. Deze bijscholing is gericht op: Leerkrachten, Intern begeleiders, Logopedisten, Pedagogisch begeleiders en VVE-medewerkers.