Bijscholing - Kinderen met TOS en het Audiologisch Centrum

Het spraak-taalteam van het Audiologisch Centrum verricht onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling van kinderen vanaf 2 jaar. Tijdens deze deskundigheidsbevordering wordt verteld hoe de diagnostiek wordt verricht en welke onderzoeken er mogelijk zijn. Het doel van de bijeenkomst is dat de deelnemer kennis opdoet over onderzoeken die plaatsvinden op het Audiologisch Centrum en de weg hier naartoe kunnen vinden.
Opleidingsstructuur 
De bijscholing bestaat uit 1 bijeenkomst van circa 2,5 uur.
Bijeenkomsten 

De inhoud van de scholing/training is als volgt:
•Doel van het Audiologisch Centrum
•Diagnostiek
•De diverse soorten onderzoeken
Deze bijeenkomst kan uitgebreid worden met informatie over de behandelgroepen voor kinderen jonger dan 4 jaar met een taalontwikkelingsstoornis.

Duur 
1 dagdeel
Studie belasting 
De bijeenkomst duurt circa 2,5 uur. Er is geen voor- of nawerk aan de bijscholing verbonden.
Opleidingsniveau 
HBO
Deelnamevoorwaarden 
Deze bijscholing wordt voornamelijk als inhouse bijscholing afgenomen bijv door kinderdagverblijven of LO-scholen tijdens studiedagen met een focus op passend onderwijs. Indien u een dergelijke bijeenkomst wilt organiseren kunt u contact opnemen via academie@nsdsk.nl onder vermelding van Deskundigheidsbevordering Onderzoeken op het Audiologisch Centrum bij kinderen met TOS.
Locatie 
In overleg
Accreditatie 
Geen
Kosten 
Op aanvraag
Afsluiting 
De deelnemers ontvangen een certificaat.
Toelatingseisen 
Er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing. Deze bijscholing is gericht op: Leerkrachten, Intern begeleiders, Logopedisten, Pedagogisch begeleiders, VVE-medewerkers en huisartsen,