Bijscholing - Alles wat je moet weten over TOS!

In Nederland heeft 5%-7% van alle kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Een TOS kan zowel bij eentalige als meertalige kinderen voorkomen. Als er geen duidelijke oorzaak is voor de taalproblemen kan er mogelijk sprake zijn van een TOS. De doelstelling van deze bijeenkomst is dat de deelnemers kennis verkrijgen over TOS: signalen, diagnostiek en behandeling.
Opleidingsstructuur 
De bijscholing bestaat uit 1 bijeenkomst van circa 2,5 uur.
Bijeenkomsten 

Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan:
•Signaleren
•Diagnostiek
•Behandeling
Deze bijeenkomst kan uitgebreid worden met informatie over de behandelgroepen voor kinderen jonger dan 4 jaar met een taal ontwikkelingsstoornis.

Duur 
1 dagdeel
Studie belasting 
De bijeenkomst duurt circa 2,5 uur. Er is geen voor- of nawerk aan de bijscholing verbonden.
Opleidingsniveau 
HBO
Deelnamevoorwaarden 
Deze bijscholing wordt voornamelijk als inhouse bijscholing afgenomen bijv door kinderdagverblijven of LO-scholen tijdens studiedagen met een focus op passend onderwijs. Indien u een dergelijke bijeenkomst wilt organiseren kunt u contact opnemen via academie@nsdsk.nl onder vermelding van Deskundigheidsbevordering Wat is TOS?
Locatie 
In overleg
Accreditatie 
Geen
Kosten 
Op aanvraag
Afsluiting 
De deelnemers ontvangen een certificaat.
Toelatingseisen 
Er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing. Deze bijscholing is gericht op: Leerkrachten, Intern begeleiders, Logopedisten, Pedagogisch begeleiders en VVE-medewerkers