A-ABR Training

De neonatale gehoorscreening behoort tot het basispakket van de jeugdgezondheidszorg. De screening kan uitsluitend uitgevoerd worden door de daarvoor opgeleide en geautoriseerde screener van de jeugdgezondheidszorg of een partij in opdracht van de jeugdgezondheidszorg. Tijdens deze training leidt de NSDSK de deelnemers op tot het uitvoeren van de A-ABR screening binnen de door het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek gestelde kaders en verantwoordelijkheden.
Opleidingsstructuur 
De opleiding is onderverdeeld in: theorie, uitvoering van de A-ABR screening in de praktijk, gespreksvoering met ouders en de autorisatie. Tijdens de trainingsdag krijgt de deelnemer in de ochtend theorieles en in de middag loopt de deelnemer mee met de opleider van de NSDSK die de A-ABR screeningen uitvoert. Vervolgens voert de deelnemer drie screeningen uit in eigen regio onder supervisie. In overleg met de cursist kan er een datum gepland worden. Wanneer je je hebt aangemeld krijg je een bevestigingsmail.
Bijeenkomsten 

De inhoud van de scholing/training is als volgt:
•Uitleg over het ALGO-screeningsapparaat
•Omgang met de baby
•Gespreksvoering Screenersattitude
•Meetprotocol
•Hoe wordt de derde screening aangemeld?
•Formulier voor afhandelen derde screening
•Verwijzing naar het Audiologisch Centrum
•Terugrapportage derde screening Ziekenhuisprotocol
•Coaching van de OAE-screeners
•Bijwonen AABR screeningen door opleider

Duur 
Gemiddeld een maand, van de dagscholing tot en met de autorisatie.
Studie belasting 
Minimaal 26 uur en is afhankelijk van de vorderingen en varieert per persoon. Dit bestaat uit: de trainingsdag (8 uur), screeningen in eigen regio (8 uur), voorbereiden op de kennistoets bij autorisatie (2 uur) en evaluatiescreening (8 uur).
Opleidingsniveau 
HBO
Deelnamevoorwaarden 
De organisatie draagt zelf de verantwoordelijkheid om een medewerker aan te melden die aan de vereiste vooropleiding voldoet. Bij vragen over de vooropleiding kunt u contact met ons opnemen. De manager jeugdgezondheidszorg ondertekent het aanmeldingsformulier en verklaart daarmee dat de deelnemer aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet. zie het draaiboek RIVM richtlijnen https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=99e22de5-b85a-4c29-9d00-41e35cf28259&type=pdf&disposition=inline
Locatie 
NSDSK, Lutmastraat 167, 1073 GX in Amsterdam
Accreditatie 
Vooralsnog geen
Kosten 
Minimaal €1570,- Dit bedrag is afhankelijk van het tempo waarin de deelnemer de kennis in praktijk brengt. Indien meer dagdelen nodig zijn voor de deelnemer, zullen de kosten hoger uitvallen.
Afsluiting 
Na het succesvol uitvoeren van drie screeningen onder supervisie wordt de A-ABR screener direct geautoriseerd. Bij de autorisatie beoordeelt de opleider de uitvoering en de gespreksvoering en wordt een kennistoets afgenomen. Bij onvoldoende resultaat volgt nog een dag uitvoering screeningen onder supervisie, hier is geen maximum aan gesteld. Drie maanden na de autorisatie voert de deelnemer nogmaals drie screeningen in de eigen regio uit, bijgewoond door de opleider. Na afloop van de screeningen vindt een evaluatie plaats. Van de kandidaatscreener wordt verwacht dat hij/zij na de training voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vermeld in bijlage F van het draaiboek Neonatale Gehoorscreening van het RIVM. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.1 en Bijlage F van het draaiboek, waarin de opleidingseisen en criteria voor een A-ABR screener zijn opgenomen. www.rivm.nl/gehoorscreening.
Toelatingseisen 
Om toegelaten te kunnen worden tot de A-ABR training dient een vooropleiding op (para)medisch gebied op minimaal HBO-niveau gevolgd te zijn.
Is er geen cursusdatum beschikbaar of wilt u deze cursus op een later moment volgen? Schrijf u in voor de wachtlijst:
Wachtlijst